ZAUPALO NAM JE ŽE MNOGO STRANK

ZAUPAJTE NAM TUDI VI. NAJ VAŠE OGREVALNE NAPRAVE POSTANEJO NAŠA SKRB.

OBČINA MEDVODE

Matevž Jekler komunalni ing.

Podjetje Krštinc d.o.o. je naš dolgoletni serviser na področju servisiranja in vzdrževanja kurilnih naprav v naših kotlovnicah (občinska, kulturni domovi).S podjetjem Krštinc d.o.o. smo izredno zadovoljni, saj so zelo strokovni, njihov odzivni čas je izredno kratek. V veliko pomoč pri odločitvah za posodobitve na področju ogrevalne tehnike nam je tudi njihovo strokovno svetovanje.

Večino napak smo rešili že kar z njihovim vodenjem preko telefona, kar potrjuje njihovo strokovnost, saj moraš za takšno vodenje med napakami imeti model regulacije in kotla določene kurilnice v glavi. V kolikor je problem večji in se ga na ta način ne da rešiti, je njihov serviser na mestu v nekaj urah, ali najkasneje naslednje jutro. Vsi njihovi serviserji so izredno strokovni in prijazni, kar je v današnjem času potrebno in pohvalno. Upam v še nadaljnje sodelovanje z njimi.

SREDNJA ŠOLA DOMŽALE

g. Branko Cerar - Vzdrževalec

S podjetjem Krštinc d.o.o. sodelujemo že vrsto let in smo z njimi zelo zadovoljni. Cenimo njihove storitve na področju vzdrževanja ogrevalnih naprav. Kadar potrebujemo pomoč pri nastavitvah kurilnih naprav se odzovejo hitro, v primeru potrebe podajo svoja navodila strokovno in jasno tudi po telefonu. Posebej moram omeniti, da so tudi cenovno ugodni.

VRTEC VIŠKI GAJ, LJUBLJANA

ga. Helena Kušar - Org. prehrane in ZHR

Z vašimi storitvami zelo zadovoljni, vaš odzivni čas je zelo dober, odnos korekten in spoštljiv. Po grobi oceni naše sodelovanje traja že 18 let, ves čas pa je nivo storitev visok.

OSNOVNA ŠOLA BREŽICE

g. Franc Šekoranja - Vzdrževalec

S podjetjem Krštinc d.o.o. sodelujemo že več let. So strokovni, kakovostni in hitri, tako da v celoti izpolnjujejo naša pričakovanja. Podjetje je naš zanesljiv partner in prepričan sem, da bomo z njimi sodelovali tudi v prihodnje.

OSNOVNA ŠOLA DESETERNIK

g. Darko Caf - Vzdrževalec

Glede na oddaljenost, kvaliteto in vljudnost ter ceno so lahko vzgled marsi komu.

OSNOVNA ŠOLA, TRNOVO

g. Aleš Repar - Vzdrževalec

Glede na to, da je g. Krštinc že dolgoletni serviser v OŠ Trnovo smo z njegovim delom zadovoljni, predvsem z zelo hitrim odzivnim časom, visoko kvalitetno in strokovno opravljenim delom ter solidno ceno.

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

g. Darko Jelenc - Služba za lokalno samoupravo

Smo podjetje, katero ima poleg stanovanjskih objektov v upravljanju tudi kar nekaj kotlovnic. Večino kotlov in gorilnikov (oljnih in plinskih) servisira podjetje Krštinc. Zaposleni v omenjeni družbi so izredno strokovno podkovani na svojem področju, hitri in zanesljivi, kar pa je najbolj pomembno, je njihov kratek odzivni čas v primeru okvare. Vsem, ki iščete dobrega in zanesljivega serviserja priporočam omenjeno podjetje.

SPO, D.O.O.

g. Ivan Štumerger - Vodja službe vzdrževanja

S servis Krštinc d.o.o. sodelujemo že vrsto let. Z njihovim načinom dela sem zelo zadovoljen, prav tako pa mi je všeč njihov korektnim odnos do strank. Vedno so pripravljeni pomagati in tudi ob nenadnih okvarah ogreval nemudoma priskočijo na pomoč. Imajo odlično organizacijo in kvalitetno strokovno ekipo, ki je kos vsem nalogam. Vsa dela opravijo kvalitetno, profesionalno, hitro, ter brez kakršnih koli odstopanj od dogovorov. Vsi zaposleni so dokazali strokovnost, kot uporabnik njihovih storitev pa sem dobil občutek, da upoštevajo želje uporabnikov njihovih storitev.

AERODROM LJUBLJANA D.D.

g. Ciril Kern - Vodja vzdrževalne službe

Ste eden izmed tistih izvajalcev na katere se enostavno lahko zaneseš. Brez skrbi lahko potrdimo, da svoje delo opravite strokovno, vedno v roku in cenovno zanimivo. Ob vsem tem pa ne pozabite na pristen oseben odnos. Takšnih izvajalcev danes enostavno manjka.

ZAVAROVALNICA MARIBOR, D.D.

g. Janko Topolovec - Služba za teh. in splošne posle

Z veseljem povem, da Zavarovalnica Maribor s podjetjem Krštinc d.o.o. sodeluje že vrsto let. Krštinc d.o.o. je naš serviser plinskih kotlov Rendamax. Za preteklo kvalitetno strokovno in ažurno opravljeno delo si želimo, da ostane naš serviser tudi v bodoče.

STANOVANJSKI OBJEKT - PAPIRNIŠKI TRG 7, LJUBLJANA

ga. Andreja Novak - Koordinator

Letošnja kurilna sezona bo že deseta, odkar za našo kotlovnico v bloku skrbi podjetje Krštinc d.o.o. Kar nekaj prednosti v primerjavi s prejšnjimi serviserji smo zaznali v tem času: redni kontrolni obiski, predvsem pa takojšnja odzivnost na naša obvestila o težavah - ali isti ali najkasneje naslednji dan je nekdo iz podjetja tu. Skratka - naše sodelovanje lahko označim kot izredno korektno in kvalitetno.

GLASBENA ŠOLA ZAGORJE

g. Mitja Zupan - Vzdrževalec

"Mitja, peč ne dela..." telefonski klic ravnateljice, ki me obvešča, da je v šoli mrzlo. Šefica ni panike, že kličem servis Krštinc in vem da bodo najkasneje čez tri ure že v Zagorju. Že polnih 18 let sodelujem z ekipo Krštinc in res lahko rečem samo SUPER. Hvala vam in upam, da še naslednjih 18 let.

STANOVANJSKA SOSESKA CESTA 24. JUNIJA

Lojze Pšaker univ.dipl.inž. - Predsednik UO Kotlovnice

Podjetje Krštinc d.o.o. opravlja servisne storitve v naši Kotlovnici, Cesta 24.junija 84, na Črnučah vse od leta 2009, ko smo Kotlovnico priključili na plinski energent. Z opravljenimi storitvami od montaže naprej in servisiranja smo izredno zadovoljni ter zelo pohvalimo korektni pristop pri reševanju problematike regulacije ogrevanja in brezhibnega delovanja plinskih gorilcev. Gospodu Tomažu Krštincu želimo še v bodoče veliko uspeha pri njegovem strokovnem delu, predvsem pa zdravja in osebne sreče.

VRTEC KOLEZIJA

g. Šušteršič, Poljančič (hišnika), g. Kosmač (org. preh. in ZHR)

S storitvami podjetja Krštinc d.o.o. smo v vrtcu Kolezija zelo zadovoljni. V podjetju so odzivni, kvalitetno opravijo storitev (servis in vzdrževanje kurilnih naprav-plinskih peči) in nam prijazno svetujejo, kadar jih povprašamo za nasvet. S podjetjem sodelujemo že več let in do sedaj nismo imeli še nobenih težav.

UNIVERZA V LJUBLJANI, Fakulteta za šport

g. Andrej Toplak - Vodja tehničnega oddelka

S podjetjem KRŠTINC d.o.o. uspešno sodelujemo že vrsto let na področju servisiranja ogrevalne tehnike in strojnih instalacij. Podjetje odlikuje pravočasnost izvedbe in strokovnost na visoki ravni.

STANOVANJSKI OBJEKT MLINSKA POT 17, 19, 21, 23, LJUBLJANA

Nadzorni odbor

S podjetjem Krštinc d.o.o. smo zadovoljni, nudijo nam ustrezno podporo, svetovali so nam tudi pri zamenjavi kotlovnice za ogrevanja objekta. Nudijo nam ustrezno podporo in pomoč, kadar jo potrebujemo. So odzivni, naše želje oziroma zahteve realizirajo v dogovorjenih rokih. Odnos je korekten, lahko si želimo le še več takšnih izvajalcev.

CENTER JANEZA LEVCA

g. Andrija Eling - Vzdrževalec

Z delom podjetja Krštinc d.o.o. smo zelo zadovoljni, odnos korekten in spoštljiv. Glede na to, da je g. Krštinc že dolgoletni serviser v Centra za usposabljanje Janeza Levca Ljubljana smo z njegovim delom zadovoljni, predvsem z zelo hitrim odzivnim časom in strokovno opravljenim delom.

Terca d.o.o., ŠENTRUPERT

g. Stanislav Hribar - Poslovna enota Trebnje

O izvajalcih, ki vedo kaj delajo ni težko podati izjave o dobrem delu. Kot vzdrževalec in sedaj kot vodja poslovne enote upravnika večstanovanjskih objektov, Terca d.o.o. Šentrupert, lahko povem, da je bilo sodelovanje s podjetjem Krštinc d.o.o. vedno korektno. V kotlovnicah, ki jih imamo v upravljanju so bili različni serviserji. V primerjavi z ostalimi se vidi pozitivna razlika pri opravljanju njihovih storitev. Podjetje Krštinc d.o.o. svoje delo opravlja kvalitetno, kar pomeni da se napravi posveti 100 %, odzivni čas v primeru napak je hiter (tudi svetovanje po telefonu, če gre za napake, ki jih naročnik lahko odpravi sam) in kar je najbolj pomembno, cene za dobro opravljeno delo niso visoke, ampak so na nivoju ostalih serviserjev.

MTC Fontana d.o.o., MARIBOR

Vodja servisnih služb Tadej Friš

 

V sled dobrega sodelovanja s podjetjem Krštinc d.o.o., bi se rad zahvalil celotni vaši ekipi, za skrbno opavljanje servisov in popravil, ki jih že več let opravljate v našem podjetju.

 

Pohvalil bi tudi vašo odzivnost, saj ne glede na našo lokacijsko oddaljenost, imate zelo hiter odziv na vsakršno našo zahtevo.

Veliko poslovnih uspehov vam želim še naprej.

 

VRTEC MIŠKOLIN, LJUBLJANA

g. Jože Hafner - Vzdrževalec

S servisom Krštinc d.o.o. smo zelo zadovoljni imajo korekten odnos, hitri odzivni čas in kvalitetno opravljajo svoje delo.

OSNOVNA ŠOLA ZALOG

g. Srboslav Macura - Vzdrževalec

Vse dobro, ZLATI ste! Še tako naprej.

OBČINA ROGAŠKA SLATINA

g. Marjan Čuješ - Tajnik

Za nami je kar precej let poslovnega sodelovanja pri letnih pregledih oz. vzdrževanju plinskega kotla Rendamax R2200, tip 2213 z močjo 151 kW v občinski stavbi Občine Rogaška Slatina, ki smo ga uspešno zastavili še z vašim očetom.
V letu 2017 smo pristopili k energetski sanaciji občinske stavbe, v okviru katere je bila vgrajena toplotna črpalka in zamenjan plinski kotel.
Zahvaljujem se vam oz. vašemu podjetju za ves dosedanji poslovni odnos, ki je bil vedno korekten in strokoven ter za dobro odzivnost, ki ste jo pokazali ob kakršnokoli okvari plinskega kotla.
Želim, da ste tudi v prihodnje poslovno uspešni in učinkoviti, kot ste bili doslej. Ko vas pot kdaj pripelje v Rogaško Slatino, pa ste še vedno dobrodošli na občini.

UL, Biotehniška fakulteta

g. Dragan Žnidarčič - Vodja Infrastrukturnega programa

Same pohvale za podjetje Krštinc d. o. o. Gospod Tomaž in njegovi sodelavci so, razen tega da delo opravijo strokovno in kvalitetno, odzivni, korektni in spoštljivi. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja s takim podjetjem.

POŠTA SLOVENIJE D.O.O., MARIBOR

g. Andrej Vernik - Vodja službe vzdrževanja

S podjetjem Krštinc sodelujemo že dobrih 25 let. V vsem tem času imamo dobre izkušnje z vašim podjetjem – odzivnost, pripravljenost pomagati s praktičnimi nasveti v smislu odprave napake do prihoda serviserja, kompletna tehnična podpora in strokovnost.

Moj Korak

Mateja Juvan

S podjetjem KRŠTINC d.o.o. smo se srečali prvič. Prav gotovo ne zadnjič.

Korektnost, točnost in profesionalnost je njihova odlika. Navodila za uporabo in delovanje sobnega termostata so nazorno, podrobno in natančno razložena na "YouTube".

Res odlično narejeno, tako da razume tudi ženska glava.

V času vseh komercialnih poplav VREDNI ZAUPANJA.

SAVA TURIZEM D.D.

g. Jože Kreft - Vodja vzdrževanja

Izkušnje pri poslovanju s podjetjem Krštinc so bile vedno dobre. Njihova prednost je v kvaliteti storitev, veliki strokovnosti, ter hitrem odzivnem času. Znajo prisluhniti željam svojih strank in se prilagajati njihovim potrebam.

TERCA D.O.O., NOVO MESTO

g. Igor Borin - Vodja vzdrževanja

Smo podjetje, katero ima poleg stanovanjskih objektov v upravljanju tudi kar nekaj kotlovnic. Večino kotlov in gorilnikov (oljnih in plinskih) servisira podjetje Krštinc. Zaposleni v omenjeni družbi so izredno strokovno podkovani na svojem področju, hitri in zanesljivi, kar pa je najbolj pomembno, je njihov kratek odzivni čas v primeru okvare. Vsem, ki iščete dobrega in zanesljivega serviserja priporočam omenjeno podjetje.

Capt. PETAR PAJIĆ

Zagreb, Hrvaška

Htio bih Vam se zahvaliti na 'Video navodila RC35' objavljenom na YouTube.
Ustedjeli ste mi puno citanja i razmisljanja, video je jednostavno
objasnio najbitnije stvari.

Hvala Vam jos jednom.

RAJKO KOGOJ, Brod pod Šmarno goro

zadovoljna stranka

Imamo staro hišo, kjer marsikaj ne deluje, kot bi moralo.

Ogrevanje je pa izjema. Podjetje Krštinc d.o.o. (pred tem pa s.p.) nam je dolga leta ohranjal pri “življenju in kondiciji” desetletja stare in izrabljene naprave. Ko smo se odločili za zamenjavo, nam je odlično svetoval, nabavil, priključil in nastavil Buderus sistem. Že vrsto let deluje brezhibno.

Redne servise Tomaž opravi ob dogovorjenem času, vse pospravi za seboj, pa še prijazen in simpatičen je. Za nasvet je vedno dosegljiv tudi po telefonu.

Skratka, čista petica. Priporočam vsem, ki za svoj ogrevalni sistem iščete odličnega monterja in serviserja.

 

UNIVERZA V MARIBORU, REKTORAT

g. Branko Praprotnik - Upravnik zgradbe

Do zdaj nam redno servisira kotel podjetje Krštinc in moram reči,da je ono redkih podjetij na katere se res lahko zaneseš in da veš da bo problem 100% rešen.Tudi medsebojni odnosi so odlični,tako da samo tako naprej.

KONSERVATORIJ ZA GLASBO IN BALET, LJUBLJANA

g. Marjan Suhodolec - Vzdrževalec

Nova šola KGBL, nove peči, vse novo, toda po par letih se začnejo peči kvariti. Par obrtnikov je popravljalo naše peči, ampak vse bolj klavrno in za kratek čas delovanja, pa še čakati smo jih morali dolgo.
Od kar so pa prišli serviserji Krštinc d.o.o. je vse drugače, saj se hitro odzovejo, hitro in strokovno izvajajo svoje delo in tudi za seboj vedno pospravijo. Niso pa skopi z navodili in priporočili, kar tudi nam pomaga pri boljšem upravljanju s kurilnico.

DENIS, Šentvid pri Stični

zadovoljna stranka

Pozdravljeni.
V naši prelepi Sloveniji je poplava razno raznih »mojstrov«(kvazi privatnikov), katerim skupna točka je; kako jim je hudo, kako država nič ne naredi za njih, da ni dela (so pa redni obiskovalci bifejev in gostiln, čeprav nimajo nobenega časa), skratka, smilijo se sami sebi. Pa vendar se ti isti kvazi »mojstri« ne držijo dogovorjenih rokov, storitev je pod nivojem, za seboj pustijo nesnago, ne dobiš jih na telefon, ne odzovejo se na neodgovorjene klice, površnost, malomarnost, ozko znanje (beri neznanje), vendar pa ti isti ne pozabijo mastno zaračunat in to takoj (tu so zelo hitri, odzivni in vedno dosegljivi).

Na srečo nas, kateri potrebujemo storitev pa obstajajo tudi podjetja kot so KRŠTINC d.o.o vzdrževanje ogrevalnih naprav. Moja izkušnja z njimi je enostavno pravljična. Strokovnost, odzivnost, držanje dogovorjenih terminov, časovna prilagoditev meni kot stranki, telefonska komunikacija, podučitev o sistemu in delovanju… Skratka z eno besedo PROFESIONALIZEM na najvišjem možnem nivoju, tako da vsak, ki bo izbral njihovo storitev, si bo življenje močno olajšal in se v zimskem času brezskrbno ogreval.

Vam Tomaž pa se zahvaljujem za dosedanje storitve in se veselim nadaljnega brezskrbnega sodelovanja.

Lep pozdrav iz Šentvida pri Stični, Denis.

MERKUR, D.D.

g. Robert Hrast - Vodja oddelka energetike

Moje sodelovanje s podjetjem Krštinc traja že več kot 10 let zato lahko rečem, da je to podjetje zaupanja vreden partner. Njihove storitve so bile doslej vedno izvedene v skladu z dogovorjenimi pogoji in na strokovno visokem nivoju.

Osnovna šola Maksa Pečarja

g. Anton Pestotnik - Vzdrževalec

Servis Krstinc nam kvalitetno vzdržuje dve kurilnici že več kot 15 let. Upamo da se bomo z njihovim skrbnim in natančnim delom greli še dolgo!

DRUŽINA LAPANJE

g. Lapanje - srečna stranka

Že nekaj let nam uspešno vzdržujete naš hišni ogrevalni sistem BUDERUS. Ta deluje brezhibno v naše skupno zadovoljstvo. Vaše delo je strokovno, na naše prošnje (morebitne potrebe) se odzivate izrazito poslovno in vedno držite obljubljeno besedo. Za Vaš trud in usluge se Vam najlepše zahvaljujemo. Glede na to, strokovno usposobljeno, prizadevno in ljudem prijazno podjetje Krštinc d.o.o., priporočamo tudi drugim uporabnikom podobnih storitev.

LJUBLJANSKI GRAD

g. Vinko Kumprej - Tehnični vodja

S podjetjem Krštinc sodelujemo že več kot 12 let. V vsem tem času smo razvili zelo profesionalen odnos in smo z njihovimi storitvami in odzivnostjo zelo zadovoljni. Z veseljem sodelujemo s takim podjetjem in upamo, da bo naše sodelovanje tudi v prihodnje enako kvalitetno.

OSNOVNA ŠOLA ZADOBROVA

g. Janez Zagorc - Vzdrževalec

Čudovito je sodelovati s podjetjem Krštinc d.o.o. So strokovni, zanesljivi, ažurni in zelo prijazni ter korektni. Priporočam vsem to podjetje za servis ogrevalnih naprav, kajti to je podjetje, ki si zasluži vse pohvale. Pokličite jih, ne bo vam žal.

UNIVERZA V MARIBORU, PRAVNA FAKULTETA

g. Ivan Breznik - Vzdrževalec

Z Krštinc d.o.o sodelujemo že od leta 1992 in moram povedat da so lahko vsem vzgled, kajti delajo res kvalitetno in priskočijo na ob vsakem času, pa tudi servis naredijo kot se dogovorimo. Takih izvajalcev res manjka.

01/366-63-68

041/640 864

01/428 98 67

servis@krstinc.si

MNENJA DOSEDANJIH STRANK

“Ključ za uspeh je zadovoljna stranka.”

NASVETI STROKOVNJAKOV

“Prisluhnite strokovnemu mnenju.”

Če se še ogrevate s starim plinskim atmosferskim kotlom, je čas za razmislek o nakupu novega kondenzacijskega plinskega kotla, ki ga odlikujeta velik izkoristek in tiho delovanje. Sodobni sobni regulatorji pa poskrbijo, da je želena temperatura v prostoru kar se da enakomerna.

Tomaž

Večdesetletne izkušnje kažejo, da se izognete nepotrebnim urgentnim popravilom ogrevalne naprave, če se enkrat na leto odločite za njen redni pregled.

Nataša

Predlagam, da občasno preverite tlak vode v ogrevalnem sistemu in ga ob morebitnem prenizkem tlaku dopolnite z vodo. Tlak vode v sistemu centralnega ogrevanja stanovanjske hiše naj bi bil 1,5–1,8 bara. Če se po ceveh sliši šumenje, gre za zrak v sistemu ogrevanja, ki ga v več poskusih odzračite na radiatorjih.

Dejan

Če je vaša plinska naprava namenjena le ogrevanju in ne uporabljate plina v hiši ali stanovanju za druge namene, svetujem, da po končani kurilni sezoni zaprete plinsko pipo pred plinskim števcem. Če kuhate s plinom, zaprite plinsko pipo pred kotlom.

Gašper

Zima 2016/2017 je spet pokazala zobe in velikokrat se je zgodilo, da je bilo razlog izpada ogrevanja, kjer uporabljate kurilno olje, izločanje parafina zaradi nizkih temperatur. Predlagam, da zaščitite cisterno, sesalni priključek na cisterni in oljevod pred mrazom oz. dovolj zgodaj dodate aditiv med kurilno olje v cisterni.

Rok

NAROČILO NA SERVIS
NAROČILO ZA VPIS V BAZO

Kako pogosto vzdržujete ogrevalno napravo?

POTRDI
REZULTATI

letno

55%

na dve leti

28%

več kot dve leti

15%

ne vzdržujem, kličem ob okvari

5%

Napišite svoje mnenje.

Vsako mnenje šteje.

ODDAJ MNENJE

naročilo za vpis v bazo

Baza, kot jo imenujemo, že ta hip vključuje številne naše stranke in z njimi celoten sklop visoko priporočljivih rednih vzdrževanj opreme, ki smo jih v podjetju Krštinc za njih nameščali v različne objekte.

Redno vzdrževanje opreme pa bo tudi vam zagotovilo nemoteno delovanje z maksimalnim izkoristkom kapacitet, manj oziroma nič nevšečnosti, ki se nam rade pripetijo ob najbolj neprimernem času, kot so konci tedna, prazniki ali pa ob nezavidljivih vremenskih razmerah z nizkimi temperaturami.

Redni pregledi pa na drugi strani prinašajo številne prednosti:

  • odpravo morebitnih težav,
  • urejenost naprave,
  • manj prostora za morebitne napake v delovanju in
  • navsezadnje zmanjšanje možnosti nepotrebnih stroškov.

Zato smo šli korak dlje! Prijavite se še danes v našo bazo rednega vzdrževanja naprave.

Poleg vsakoletnih pregledov bomo svojim strankam, vpisanim v bazo rednih letnih pregledov in vzdrževanj, dodatno omogočili tudi najbolj urgentna popravila – vsak dan v tednu!

Tu smo za vas - vedno!

Naročam enkrat letno pregled naprave

Oddaj naročilo

Pošljite sporočilo

Za kakoršnekoli informacije smo vam na voljo preko spodnjega obrazca ali naslednjih telefonskih številk:

Stacionarni telefon: 01 366 63 68
Mobilni telefon: 041 640 864

Polja označena z * je potrebno nujno izpolniti!

pošlji sporočilo